Profil spoločnosti MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o.

Profesionálny tím mladých ľudí denne poskytuje našim obchodným partnerom kompletný servis k uvedeným činnostiam. Prvoradá je pritom snaha o presnosť, včasnosť a komplexnosť nami poskytovaných služieb. Okrem distribučného servisu naša spoločnosť prevádzkuje aj vlastnú predajnú sieť.

História

Naša spoločnosť vznikla 10.02.1995 ako jedna z viacerých regionálnych distribučných firiem. Spoločnosť od svojho vzniku prechádzala prirodzeným vývojom až po súčasnosť. Hlavná činnosť spoločnosti je sprostredkovanie predaja a distribúcie periodickej a neperiodickej tlače, nákup a predaj tabakových výrobkov, fajčiarskych potrieb, alkoholických a nealkoholických nápojov a ostatného doplnkového sortimentu. Zabezpečuje predaj elektronických služieb (dobíjanie telefonických operátorov EASY, O2, PRIMA, Paysafecard, Ticketportál, Národnú bločkovú lotériu). V roku 2014 sme rozšírili predaj žrebov na všetkých našich maloobchodných prevádzkach od spoločnosti TIPOS a NIKÉ.

Svoju obchodnú činnosť zabezpečujeme v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. V uvedených regiónoch denne zabezpečujeme distribúciu tlače, dodávku tabakových výrobkov a doplnkového sortimentu. Uvedeným sortimentom zásobujeme vlastné predajné body, externých odberateľov a obchodné reťazce. Hlavnými dodávateľmi sú spoločnosť GGT, a.s. a Mediaprint-Kapa Presegrosso, a.s.. Našimi odberateľmi sú hlavne novinové stánky, trafiky, predajne potravín, zmiešaného tovaru, horeca prevádzky a čerpacie stanice.

© 2016 MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o. | ACOM PP web design